Acil Durum Eylem Planı

Acil Durum Planı Hizmeti


İ şletmenizin risk grubuna ve işletmeniz için en etkin olabilecek mühendislik branşlarınıza göre, bünyemizde bulunan A, B ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanların 6331 Sayılı Kanun çerçevesinde sizler için görevlendirmekteyiz. Her nevi üretim projelerinizde, iş sağlığı ve güvenliği & çevre mevzuatının uygulanması hususundaki işlemler görevlendirdiğimiz bu uzman mühendisler aracılığıyla yürütülmektedir. Yangın, deprem, basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil durum eylem planlaması diyoruz. Acil durum eylem planlamaları, firmalarda bu gibi durumların meydana gelmesi ihtimaline karşı yapılan, planlama, görev bölümü ve hazırlık tatbikatlarını içerir.

Acil Durum Eylem Planı Oluşturulması

Uzman iş güvenlikçiler olarak işletmeleri acil durum eylem planlamalarını, yangın söndürme, ilk yardım ve tahliye tatbikatlarını gerçekleştiriyoruz.

Yanıcı-patlayıcı maddelerin kullanıldığı iş yerlerinde patlamadan korunma dökümanları ve talimatları hazırlayarak işletmede alınması gerekli tedbirleri planlıyoruz.

Bir yangın, deprem ya da diğer beklenmedik acil felaket durumunda saniyelerin ve en küçük kritik bilginin servet değerinde olduğunu biliyoruz. Yapılan bu uygulamalar sayesinde hem işletmenin acil durumlar karşısındaki "refleks" süre ve biçimlerini geliştirmeyi, hem de çalışan ve yöneticilerin bilinç düzeylerini arttırmayı hedefliyoruz.

Acil durum plan, eğitim ve tatbikatlarından elde ettiğimiz sonuçları risk analizi çalışmaları içerisinde değerlendirerek gerekli tüm araç-gereç-teçhizat eksikliklerinin giderilmesini sağlıyoruz.