Risk Analizi ve Değerlendirilmesi


Risk Analizleri


İ ş yerinizdeki potansiyel iş güvenliği risklerinin tespit edilmesi ve kontrol altına alınması oldukça önemlidir. İş kazalarının nerede ve ne zaman oluşacağı bilinmez. Konusunda eğitimli ve sertifikalı uzman personelimiz, iş yerinizde kapsamlı incelemelerde bulunarak iş yerinizdeki olası riskleri belirler. Bu riskler, yaratacakları tehlikeler göz önünde bulundurularak önem ve tehlike derecelerine göre sınıflandırılır. İş yerinizdeki risklerin kontrol altına alınması, izlenmesi ve gerekli önleyici tedbirlerin alınması ile ilgili süreçler, dünyada kabul görmüş kontrol ve analiz metotları belirlenerek yönetilir.


Risk Analizi Nasıl Yapılır?

Risk Analizi, işyerinde meslek hastalığı ve iş kazasına neden olabilecek riskleri önceden belirleyerek gerekli önlemleri almak üzere öncelikli olarak yapılan "belirleme" çalışmalarıdır. Risk Analizi yapmak için izlenecek yol ve yönlemler prosedürü şöyledir:

İş yerlerinde farklı birimler ve eklentiler vardır ve bunların her birinde;

• Yapılan işler,
• Çalışma ortamları,
• Çalışma koşulları,
• Kullanılan malzeme ve donanımlar,
• Çalışan insanlar,
• Tehlikeler ve tehlikeli durumlar

Risk analizi konusunda riskler birbirinden farklıdır. Bu nedenle yapılacak sağlık risk analizi ve analizleri belli bir sistematik içinde ve farklı olarak yapılmalıdır.