İş Güvenliği Uzmanlığı

i ş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 6331 Sayılı kararına göre; Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri(OSGB) bir veya birden fazla işyerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini vermek üzere kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden yetki belgesi almış olan lisanslı kuruluşlardır. Büyük ölçekli tesis veya ortak kullanım alanlarının içerisinde veya işletmeler dışında gerekli donanım, ekipman, tesis ve sertifikalı personele sahip olan bu birimler ülkemizde giderek iş sağlığı ve güvenliği alanında tek yetkili merci olarak karşımıza çıkmaktadır.

Maki OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işletme ve sektör ayrımı olmaksızın, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri izlenebilir, sürekliliğe sahip ve tüm uygulamalarıyla kapsamlı olarak ele alınması zorunluluğuna bürünmüştür. Bu durumda işverenler; iş güvenliği profesyonelleri (iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık personeli)nin istihdamından, çalışanların sağlık gözetimine, makine kontrol ve muayenelerinden, çalışan eğitimlerine, kaza önleme politikalarından, acil durum planlamalarına ve ayrıntılı risk değerlendirmelerine kadar birçok konuda ele alınacak uygulamalarla tespit edilecek önemli hususların Çalışma Bakanlığı'na bildirim zorunluluğu getirilmiş ve belirlenen uygunsuzlukların giderilmemesi durumunda iş müfettişlerince yapılan denetimlerde ağır para cezaları belirlenmiştir.

İ lgili kanunun 6. maddesine göre işverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri kendi personeli ve imkanlarıyla sağlayamadığı durumlarda bu hizmetlerin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebileceği ifade edilmektedir. Maki OSGB İş Sağlığı ve Güvenliği temel uygulamalarının yanında, makine ekipman muayenelerinizi, iç ortam ve çevre ölçümlerinizi, sağlık tarama/tetkiklerinizi ve ilk yardım eğitimleriniz başta olmak üzere işletmenizin İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları adına tüm gereksinimleri kendi bünyesinde karşılayarak bu önemli konuda tek elden en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadır.

Maki OSGB Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

• İş Güvenliği Uzmanı sözleşmeleri
• İş yeri hekimi sözleşmeleri
• İş yeri sağlık personelleri
• Çalışanların sağlık gözetimi ve sağlık raporları
• İşe giriş ve dönüş muayeneleri
• Çalışanların temel ve detay iş güvenliği eğitimleri
• Risk değerlendirmesi
• Periyodik teknik kontrol hizmetleri(Basınçlı kap, kaldırma araçları ve topraklama muayeneleri)
• Yüksek gerilim enerji sorumluluğu
• İç ortam ölçümleri
• İş yeri saha gözetimi ve kontrolleri

• Yasal mevzuatın takibi ve bilgilendirme
• İş yeri iç yönetmeliği hazırlanması
• İSG kurulunun kurulması ve işletilmesi
• Kimyasalların risklerin belirlenmesi
• Patlamadan korunma dökümanlarının hazırlanması
• Acil durum planları hazırlanması
• Yangınla mücadele ve acil durum tatbikatları
• Sertifikalı ilk yardım eğitimleri
• İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt, takip ve bildirimi
• Güvenlik raporu veya büyük kaza önleme politika belgesi
• Çalışma ortamının gözetimi
• İş hukuku uygulamaları