İlk Yardım Eğitimi

M aki OSGB olarak bizler çözüm ortaklarımız ile birlikte yürüttüğümüz hizmet anlayışı ile sizlere sürekli olarak daha iyi hizmet verebilmek adına sürekli olarak çalışmaktayız. Firmamız bünyesinde hizmet verdiğimiz alanlarda daimi olarak en iyi sonucu elde etmek için çaba sarf etmekteyiz. İlk Yardım Yönetmeliği gereği; "Az tehlikeli" kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her 20 personel için 1, ilgili mevzuata göre "tehlikeli" iş yerlerinde her 15 personel için 1 ve "çok tehlikeli" sektörlerde her 10 personel için 1 olmak üzere "Temel İlk Yardım Eğitimi" almış ilk yardımcının bulunması gereklidir.

Sertifikalı Temel İlk Yardımcı Eğitimleri

İlk Yardım Yönetmeliği çerçevesinde iş yerlerinde Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışanların %10'u sertifikalı ilk yardımcı olmalıdır. Bu bağlamda işletmenizde belirlenmiş olan kişi sayısına göre ilk yardım eğitimleri verilecektir. Eğitimleri toplam 16 saat sürmektedir. 8'er saatten 2 gün boyunca eğitimler gerçekleştirilecektir. Eğitimin sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan personele sertifika verilecektir.

Eğitim Şekli

Teorik + Pratik uygulamalı eğitim süresi: 2 Gün (8+8 Saat), Eğitmen: Sertifikalı İlk Yardımcı Eğitmeni, Sınav detayları: Eğitim akabinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sınav yapılmaktadır. Sınavdan 85 ve üzerinde puan alan katılımcılar başarılı olabilmektedir. Sınavdan kalan kişilere 2. sınav hakkı tanınmaktadır. Her iki sınav için de ayrı ücret ödenmemektedir. Sertifika süresi: 3 yıl süre ile geçerlidir. 3 yıl sonunda belge yenileme sınavına katılacaktır.

Eğitim notları: Eğitim esnasında ilk yardım eğitim el kitabı katılımcılara ücretsiz verilmektedir. Eğitim Salonu: Eğitimler çalışmakta olduğumuz çözüm ortağı firmanın eğitim salonunda verilmektedir. Firmanın talebi üzerine 10 kişi ve üzeri katılımcı sağlanması halinde farklı bir yerde eğitimler il sınırları içerisinde verilebilmektedir. Bunun için eğitim salonunun U düzeni şeklinde olması, uygulamalar için kişi başına asgari 3,5 m2 kullanım alanı ve en az 20 m2'lik bir salon gerekmektedir.

18 Mart 2004 tarihinde yayınlanan İlk Yardım Yönetmeliğinin 16. maddesine göre; tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamaında bulunan iş yerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az "Temel İlk Yardım Eğitimi" sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.

Az tehlikeli işletmelerde çalışanlar arasında her 20 personel için 1,

Çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde çalışanlarda her 10 personel için 1 çalışan olmak üzere yetkilendirilmiş ilk yardım merkezlerinden "Temel İlk Yardım Eğitimi" sertifikası almış ilk yardımcının bulundurulması zorunludur.

İlk yardım eğitimleri "temel ilk yardım eğitimi", "standart ilk yardım eğitimi" olmak üzere iki kategoride verilir.

Eğitim süreleri; temel ilk yardım eğitimi için toplam iki günden az on günden çok olmamak üzere asgari on altı saat, standart ilk yardım eğitimi için toplam beş günden az on günden çok olmamak üzere asgari kırk saat olarak düzenlenir.

Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi

• Temel ilk yardım eğitimi 2 gün/16 saattir. Eğitimler, Sağlık Bakanlığı'nca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir. Eğitim sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan teorik ve pratik sınavı geçen katılımcılara, Sağlık Bakanlığı'nca onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere "İlk Yardımcı Sertifikası" ve "İlk Yardımcı Kimlik Kartı" verilmektedir.

Dönüşüm İlk Yardım Eğitim Merkezi tarafından verilen eğitim programlarımız:

Temel Sertifikalı İlk Yardım Eğitimi
• Genel İlk Yardım Bilgileri
• Hasta, yaralı ve olay yeri değerlendirmesi
• Temel yaşam desteği
• Kanamalarda ilk yardım
• Yaralanmalarda ilk yardım
• Yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilk yardım

• Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım
• Bilinç bozukluklarında ilk yardım
• Zehirlenmelerde ilk yardım
• Hayvan ısırıklarında ilk yardım
• Göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilk yardım
• Boğulmalarda ilk yardım
• Hasta ve yaralı taşıma teknikleri