Şirketim hangi tehlike sınıfında?

Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını, aşağıda bulunan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işler listelerinde bulunan faaliyet alanlarından şirketinizi en iyi ifade edeni bularak öğrenebilirsiniz. Bu liste 29 Mart 2013 Tarhi ve 28602 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ'nden alınmıştır.

T üm işverenlerin yükümlülük altına alan çıkartılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kanunu 1 Ocak 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 29 Mart 2013 Tarhi ve 28602 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ TEBLİĞİ'ne göre tüm işletmeler Nace kodlarına karşılık gelen tehlike sınıflarına göre aşağıdaki gibi 3 sınıfa ayrılmıştır:

1. Az tehlikeli sınıf: Büro faaliyetleri, perakendecilik, lokantalar, oteller, okullar vb.
2. Tehlikeli sınıf: Ayakkabı, mobilya, deterjan, et üretimi, diş hekimliği vb.
3. Çok tehlikeli sınıf: Yapı sektörü, ağır sanayi, hastaneler, petrol istasyonları vb.

İlk aşamada, Nace kodları tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 kişi dahi çalışsa sürekli İSG hizmetleri için OSGB ile anlaşması zorunluluğu başlamıştır. Bu çerçevede iş kazası riski yüksek olan tüm maden, metal, kimya, makine yapı sektörleri ilgili fabrikalar düşünülebilir.

İkinci aşamada, 1 Temmuz 2016 itibariyle Nace kodları karşılığı az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 kişi dahi çalışsa İSG hizmeti için OSGB ile anlaşma zorunluluğu başlamaktadır. Az tehlikeli sınıftaki işyerleri denildiğinde tüm büro hizmetleri, perakende mağazalar, lokantalar vb. sektörler akla gelmelidir.

OSGB hizmeti süresi hesaplama dolayısıyla fiyatlandırma tehlike sınıfına göre değişkenlik göstermekte olduğu için, OSGB firmasının potansiyel müşterisine fiyatlama yapabilmesi için NACE kodu doğru olarak bilinmelidir.


NACE kodu nedir?


Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE (Altılı Faaliyet) olarak anlandırılmakta olup, Avrupa'da ekonomik faaliyetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayılması amacına yönelik bir başvuru kaynağı olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında faaliyet konularına göre işyerlerine/işletmelere altı haneli bir kod verilmektedir.

NACE kodunu nasıl öğreniriz?

NACE kodunuz iş yeri SGK sicil numaranızın 2. hanesinden(Sonraki) başlayarak 3,4,5,6,7 ve 8. haneleridir. Yani 4 veya 6 haneli bir kodunuz olacaktır.

NACE kodunuzu İstanbul Ticaret Odası web sitesi(ito.org.tr) sayfasından Tescil İlan Kuruluş ve Sicil kayıtları sayfasına girin. Sicil kayıtları altında yer alan arama kriterlerinden birisiyle firmanıza ait kayıtlara ulaşabilirsiniz. Firma Detayı sayfasından NACE kodunuzu görebilirsiniz.

Maliye Bakanlığı'nın belirlediği vergi kodları da NACE kodlarından gelir. İnternet vergi dairesi sisteminden alınabilen Barkodlu Vergi Levhanızda ana faaliyet kodları bölümünde yazılan kod NACE kodudur.

Yukarıdaki işlemlerle ilgilenemiyorsanız NACE kodunuzu doğrudan muhasebecinizden de öğrenebilirsiniz.

NACE kodu değişikliği

Faaliyet gösterdiğiniz iş kolunun faaliyet kodunun(NACE) Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil olunan iş konusuna uygun olması gereklidir. Uygun olmaması durumunda öncelikle iş konunuzdaki değişikliğin ilgili müdürlükten tescilinin yaptırılması gerekir. Sonrasında bağlı olunan vergi dairesinden, talep edilen faaliyet kodunun vergi levhasına işletilmesi gerekir. Bu işlemlerle şirketlerin Mali Müşavirleri ilgilenmektedir. Bu işlemin ihmal edilmesi cezai müeyyide alınmasına neden olur.