İŞG. Danışmanlık Hizmeti

İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIK


Ç alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikalı A, B, C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ile konularında uzmanlaşmış mühendisler ile işletme ve iş yerlerine sunmakta olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir:


Personel Görevlendirme

• İşyerlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sertifikalı A-B-C Sınıfı İş  Güvenliği Uzmanı görevlendirilmesi,
• İşyeri Hekimi görevlendirilmesi,
• İş Güvenliği Mühendisi görevlendirilmesi,
• İş Güvenliği Teknik Elemanı görevlendirilmesi,
• Sağlık Memuru görevlendirilmesi

Denetimler ve Araştırmalar

• İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygunluk denetimi,
• Risk Analizi Çalışmaları,
• İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulması,

• Kaza raporlarının hazırlanması,
• Kaza kök neden analizi çalışmaları,
• Güvenlik ve Sağlık işaretlerinin tespiti

Acil Durum Çalışmaları

• Acil Durum Çalışmaları,
• Acil Durum Ekiplerinin oluşturulması,
• Acil Durum Ekiplerinin eğitimi,
• Acil Durum tatbikatları,
• Acil Durum talimatlarının hazırlanmaması,
• Acil Durum planlarının hazırlanması,
• Patlamadan korunma dökümanlarının hazırlanması

Dökümantasyon ve Analiz Çalışmaları

• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu iç yönetmeliğinin hazırlanması,
• Çalışma talimatlarının oluşturulması,
• Mevcut talimatların güncellenmesi,
• Görev, yetki ve sorumlulukların hazırlanması,
• Kaza istatistiklerinin oluşturulması,
• Ramak kala tespiti ve raporlanması,
• İşyerinde kullanılacak kişisel koruyucu donanımların belirlenmesi,
• Çalışanların sağlık tetkiklerinin belirlenmesi,
• İş izni uygulamaları

Profesyonel Destek

• İş sağlığı ve güvenliği kurallarının oluşturulması,
• İş sağlığı ve güvenliği kurallarına katılım ve profesyonel destek,
• Üst ve Orta düzey yöneticiler için durum değerlendirmeleri,
• İnternet sitesi üzerinden online bilgi desteği,
• Sınırsız bilgi desteği,
• OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması veya güncellenmesi,
• Güncel uygulamalar ve işletmesel çözümler hakkında destek,
• Tüm çalışmaların yönetim sistemleri süreçlerine göre gerçekleştirilmesi,
• Alt işveren iş sağlığı ve güvenliği uygulamarının gerçekleştirilmesi

Yönetici ve Çalışanların Sertifikalı Eğitimleri

• Yönetici İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri,
• Eğitim planlarının oluşturulması,
• Oryantasyon eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin gerçekleştirilmesi,
• Yangın eğitimi ve tatbikatı,
• Uzaktan eğitim ile çalışanların eğitilmesi